Về chúng tôi

Vitech luôn hướng tới sáng tạo, ứng dụng những giải pháp và sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất lao động, an toàn và an ninh, bảo vệ môi trường. Chúng tôi không dừng lại ở việc tạo ra kết quả kinh doanh, giá trị cho doanh nghiệp và lợi ích của các cổ đông, đối tác. Bằng những hoạt động của mình và những giải pháp, sản phẩm do mình làm ra, Vitech còn mong muốn qua đó góp phần xây dựng đất nước.

Lĩnh vực hoạt động

Cung cấp thiết bị PCCC - BMS

Lĩnh vực thương mại

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lắp đặt hệ thống PCCC

Lĩnh vực xây lắp

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Dịch vụ bảo trì hệ thống điện

Lĩnh vực bảo trì

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Dự án thực hiện

Xem tất cả

Chất lượng dịch vụ

Vitech luôn hướng tới sáng tạo, ứng dụng những giải pháp và sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tăng năng suất lao động, an toàn và an ninh, bảo vệ môi trường.

Tin tức sự kiện

Xem tất cả