Tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin

Hinet cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất, đáp ứng toàn diện nhu cầu quản lý của tổ chức

  • Tư vấn, thiết kế hạ tầng CNTT cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Triển khai, lắp đặt hệ thống mạng máy tính (LAN, WAN, INTRANET), máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị theo dõi giám sát, hệ thống bảo mật…cho các tổ chức, doanh nghiệp
  • Cung cấp trang thiết bị CNTT, truyền thông, thiết bị đầu cuối
  • Triển khai, cài đặt, cấu hình hệ thống CNTT theo nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp
  • Quản trị, vận hành và khắc phục sự cố hệ thống CNTT cho các tổ chức doanh nghiệp
  • Các giải pháp về hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ tập cho ứng dụng tập trung, hệ thống website, portal, hệ thống e-mail…cho tô chức, doanh nghiệp
  • Tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm cho các tổ chức/doanh nghiệp

Dịch Vụ Khác

Tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin

Hinet cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất,...

Xem Chi Tiết

Đào tạo và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin

Hinet cung cấp dịch vụ Đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm hỗ trợ, nâng cao trình độ sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin...

Xem Chi Tiết

Vì sự tiện ích an toàn, giải pháp công nghệ hiện đại nhất cho khách hàng