Tòa nhà văn phòng Uông Bí - Quảng Ninh

Tên công trình: Tòa nhà văn phòng Uông Bí - Quảng Ninh.

Địa chỉ: Uông Bí - Quảng Ninh.

Năm hoàn thành: 2013

Tổng giá trị hợp đồng: 3,1 tỷ đồng

Tiến độ: Đã hoàn thành

Hạng mục nhôm kính Fintech thi công tại công trình:

- Cung cấp lắp đặt hệ vách kính mặt dựng.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa sổ và vách kính cố định.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa đi liền vách kính cố định.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa thủy lực.

- Cung cấp lắp đặt hệ thống mái sảnh ngoài nhà.

- Cung cấp lắp đặt tấm ốp.