Lotus Hotell

Tên công trình: Dự án Lotus Hotell.

Địa chỉ: Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Năm hoàn thành: 2013

Tổng giá trị hợp đồng: 1,2 tỷ đồng

Tiến độ: Hoàn thành và đi vào sử dụng

Hạng mục nhôm kính Fintech thi công tại công trình:

- Cung cấp lắp đặt hệ vách kính mặt dựng giấu đố.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa sổ và vách kính cố định.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa đi liền vách kính cố định.

- Cung cấp lắp đặt hệ cửa thủy lực.

- Cung cấp lắp đặt hệ lam chớp nhôm chắn nắng ngoài nhà.

- Cung cấp lắp đặt tấm ốp.