Đào tạo và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin

Hinet cung cấp dịch vụ Đào tạo công nghệ thông tin cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhằm hỗ trợ, nâng cao trình độ sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin...

Xem Thêm
Tư vấn giải pháp Công nghệ thông tin

Hinet cung cấp dịch vụ Tư vấn xây dựng chiến lược CNTT cho doanh nghiệp, cơ quan tổ chức nhằm hỗ trợ xây dựng hệ thống CNTT mang tính tổng thể và thống nhất,...

Xem Thêm
Cung cấp các giải pháp quản lý và theo dõi hệ thống bằng âm thanh, hình ảnh

Quản lý và theo dõi hệ thống bằng âm thanh, hình ảnh

Xem Thêm
Dịch vụ Thiết kế - In ấn

HiNet luôn mang tới cho khách hàng những dịch vụ về thiết kế, in ấn với chất lượng tốt nhất

Xem Thêm